Bekalken

Met name voor de verbouw van maïs is het van belang dat de PH-waarde van de grond op peil is. Door middel van bekalken kan de PH-waarde weer tot het gewenste peil worden gebracht. Dit geldt ook voor graslandvernieuwing, waarbij met name bij veengronden kalk wordt toegepast.

Zaaien

Voor het reguliere maïszaaien gebruiken wij een 6-rijige Amazone maïszaaimachine in combinatie met een trekker met fronttank voor vloeibare kunstmest. Het is ook mogelijk om met gewone kunstmest te zaaien.

Oogsten

Voor het oogsten van de maïs maken wij gebruik van een New Holland FX38 maïshakselaar met een 6-rijige rijonafhankelijke maïsbek. De hakselaar is uitgerust met een 200 liter tank voor het toedienen van silage inkuilmiddelen. Tevens hebben wij een stel rupsbanden voor het oogsten onder natte weersomstandigheden. Ook beschikken wij dan over rupsdumpers.

De maïs wordt aan de bult gereden met 2 groot volume Agrimat silagewagens. Zowel trekkers als silagewagens zijn uigerust met brede lagedruk banden. Op de bult hebben wij een shovel op dubbele montering voorzien van een hydraulisch uitklapbaar maïsschuifbord.