Sleepslangen

In februari starten wij weer met het sleepslangen. Wij gebruiken hiervoor onze Schouten pomptankwagen die de mest aanvoer regelt. Op het land rijden wij met een Schouten Spider bemester in combinatie met een Schouten buffertank om aan de milieueisen te kunnen voldoen zonder capaciteit in te hoeven leveren. De trekker met bemester beschikt over GPS en kan daarmee onnodige overlapping voorkomen.

Bemesten met giertank

Voor het bemesten met giertank beschikken wij over een Kaweco doubleTwin 11 kubieke meter tank met 7,20 meter Kaweco bemester. Ook bouwland bemesten met sleepslang of tank is mogelijk met onze Slootsmid bouwland bemester.

Overige mestwerkzaamheden

Mest verpompen
In de herfst en winter zijn de mestwerkzaamheden voornamelijk het verpompen van mest. Hiervoor gebruiken wij onze Redrock pomp. Met deze pomp kunnen wij met hoge capaciteit de mest verpompen, mits de mest goed gemixt is en de afstand binnen 50 meter is. We gebruiken de pomp i.c.m. trekker en haspel met 5 duims slangen.
Mocht de afstand van put tot silo groter dan 50 meter zijn, bevelen wij aan om dit met de sleepslang pomptankwagen te doen.

Mixen
Wij zijn ook in staat mestsilo’s te mixen door middel van een mixer aan de mobiele kraan.