De geschiedenis van Agrarisch Loonbedrijf Heeringa B.V. in vogelvlucht.

In 1954 begon Willem Heeringa Sr. met een trekker van 17 pk voor de veehouders werkzaamheden te verrichten zoals maaien, hooischuiven en vervoeren. In die tijd was het werk zeer arbeidsintensief, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werd er hard gewerkt wat niet altijd in verdiensten uitgedrukt kon worden. Maar door de gemoedelijkheid en de romantiek kon men het lang volhouden. Het bedrijf groeide gestaag.

In 1963 besloot Willem Heeringa om het bedrijf over te doen aan zijn zonen Sijmen en Marcus Albert zodat hij zijn tweede tak, de veehandel, verder kon uitbouwen.

Door de ruilverkaveling in 1967 kregen wij een enorme toename van werkzaamheden zodat we snel uit ons jasje groeiden in onze vestiging te Sijbrandaburen. In overleg met de gemeente werd omgekeken naar een mogelijke bestemming. Dit werd uiteindelijk het nevendorp Tersoal. In 1977 kregen we groen licht om een bedrijfsloods en een woning te bouwen. Hier gingen wij voortvarend mee aan de slag en konden wij in maart 1978 de opening realiseren.

Inmiddels bestaat ons bedrijf al ruim 60 jaar. Ook de directie is inmiddels veranderd. Was het voorheen Sijmen Heeringa en Marcus Albert Heeringa, laatst genoemde is ons in 1993 ontvallen. De nieuwe generatie dient zich aan en wordt de huidige directie gevoerd door Willem J. Heeringa.

Na een aantal moeilijke jaren achter de rug te hebben zit er weer groei voor de toekomst in ons bedrijf wat zich duidelijk richt op de veehouderij, namelijk 75%, en voor 25% op het grondverzet.

Ons bedrijf telt 10 medewerkers die met veel ervaring de werkzaamheden, zoals landverbetering, zaaien, maaien, hakselen, bemesten enz., voor u kunnen uitvoeren. Ook zijn er medewerkers dagelijks werkzaam bij aannemers in het grondverzet.