Zaaien

De foliemaïszaaimachine brengt in één werkgang de zaden in de grond, eventueel vloeibare of vaste kunstmest, legt de folie over de zaden heen en brengt bestrijdingsmiddelen (bodemherbyciden) aan onder en naast de folie. Bij het zaaien van foliemaïs wordt gereden met GPS, zodat er perfecte banen ontstaan.

Voordelen

– Ongeveer 2 weken eerder zaaien
– Betere gewaskwaliteit, hoger zetmeelgehalte en lager meststof verbruik
– Ongeveer 3 weken eerder oogsten
– Herinzaai mogelijk in augustus/september, dus meer perceelroulatiekansen

De hogere temperatuur onder de folie, zorgt ervoor dat de zaden sneller ontkiemen wat uiteindelijk resulteert in eerder oogsten. Kortom, de meerprijs verdient zichzelf terug.

Op de onderstaande foto kunt u helemaal links zien dat er als er geoogst wordt, nauwelijks folie over is. Helemaal rechts kunt u het verschil zien tussen met folie en zonder. De maïskolf rechts is afkomstig van foliemaïs. De kolven zijn van hetzelfde ras en hetzelfde perceel grond.